ฟังเสียงกังวานของมิติทางพื้นที่ใน ‘ห้องแถวหมายเลข 1527’ – Shophouse1527

ในปัจจุบัน การพัฒนาเมืองเกิดขึ้นทั่วไปในทุกๆ ย่าน จนอาจพูดได้ว่าการ ‘ทุบ ขุด เจาะ’ เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนถ่ายทางสถาปัตยกรรมไปตามยุคสมัย

Read More

Pedestrian First เดินไปเลยไม่ต้องกลัว

อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ถูกพัฒนา การออกแบบเพื่อมาตรฐานใหม่ (Design for a new standard) ซึ่งตั้งใจให้ผลลัพธ์ที่ออกมาส่งผลต่อคุณภาพการชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนเมือง กับโปรเจกต์ STREETSCAPE เดินเจริญกรุง Pedestrian First

Read More

Waste side story สถาปัตยกรรมและนิทรรศการชีวิตใหม่ของ”ขยะพลาสติก”

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในชีวิตประจำวัน “พลาสติก” เป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่เราพบเจอบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นถุง ขวดน้ำ กล่องข้าว และอื่นๆ แม้มีการใช้งานที่สะดวกสบาย แต่ต่างทราบกันดีว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายและเพิ่มปริมาณขยะพลาสติกมากขึ้นในทุกๆวัน

Read More