Tag: Co-Working Space

DESIGN NEWS & EVENT

Think Space B2S : Lifestyle Bookstore พื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์

ถ้าแรงบันดาลใจของคุณหายไป คุณจะทำอย่างไร? เป็นคำถามที่ผุดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานของเราเริ่มลดลง ซึ่งเป็น Key Message

DESIGN DVIEW INTERIOR

SOHO space : ออฟฟิศให้เช่าสำหรับ Start Up ความลงตัวจากการแปลสภาพโกดังเก่า

 ” อยากจะสร้างพื้นที่ให้กับคนตัวเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการ ได้มีพื้นที่สร้างความฝัน สร้างโอกาสให้บริษัทของพวกเค้าเติบโตขึ้นมาได้ “