พล หุยประเสริฐ ‘นักออกแบบคอนเสิร์ต’ ผู้เชื่อว่าทุกอย่างออกแบบได้ แม้จะมองไม่เห็นด้วยตา

หากการออกแบบสถาปัตยกรรมและบ้านเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่มีกลไกคือ ‘สถาปนิก’ ผู้ทำหน้าที่ออกแบบ สร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับ ‘ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งาน’ การออกแบบคอนเสิร์ตสักงานหนึ่งก็เป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ต้องอาศัย ‘นักออกแบบคอนเสิร์ต’ มาสร้างบรรยากาศและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับ ‘ผู้ชม’ และ ‘ศิลปิน’

Read More

The Forest Exhibition นิทรรศการศิลปะรูปแบบใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง ‘เจ้าป่า’

เมื่อโลกก้าวเข้ามาสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีต่างๆ จึงเข้ามาช่วยนำเสนอความแปลกใหม่ และสร้างแตกต่างให้เกิดขึ้นมากมาย เช่นเดียวกับแวดวงการศิลปะหรือแม้แต่วงการเพลงที่ไม่ได้มีเพียงแต่ผลงานรูปวาด หรือเสียงเพลงเพราะๆ ให้เราฟังเท่านั้น แต่ศิลปินทั้งหลายต่างยังหยิบจับเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ากับงานอื่นๆ หลากหลายแขนง แล้วสร้างสรรค์ออกมาจนเป็นผลงานที่น่าสนใจ

Read More