‘PEOPLE OF THE YEAR 2020 by COMME des GARCONS and SWITCH’ เมื่อแฟชั่นผสานเข้ากับศาสตร์หลากหลายแขนงจากทั่วโลก

ช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี แบรนด์ชื่อฝรั่งเศสสัญชาติญี่ปุ่นสุด Avant Guard อย่าง ‘COMME des GARCONS’ ก็ถึงเวลาออก Holiday Collection คอลเล็กชันพิเศษแห่งปีเพื่อรอต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ซึ่งในแต่ในละปีทางแบรนด์จะมีการร่วมมือกับศิลปินหลากหลายแขนง

Continue reading “‘PEOPLE OF THE YEAR 2020 by COMME des GARCONS and SWITCH’ เมื่อแฟชั่นผสานเข้ากับศาสตร์หลากหลายแขนงจากทั่วโลก”

SANAA เบาลอยไร้ขอบเขต แต่ชัดเจนในความรู้สึก

Kazuyo Sejima และ Ryue Nishizawa 2 สถาปนิกจาก Sejima and Nishizawa and Associates หรือที่เรารู้จักกันในนาม SANAA

Continue reading “SANAA เบาลอยไร้ขอบเขต แต่ชัดเจนในความรู้สึก”