Seoul Coffee Café รีโนเวทบ้านเกาหลีโบราณ ให้กลายเป็นคาเฟ่ร่วมสมัยที่ใส่ความคลาสสิค

“ทำลายกำแพง เชื่อมต่อพื้นที่เพื่อเปิดรับธรรมชาติ และสร้างเอกลักษณ์ในมุมที่แตกต่าง”

Continue reading “Seoul Coffee Café รีโนเวทบ้านเกาหลีโบราณ ให้กลายเป็นคาเฟ่ร่วมสมัยที่ใส่ความคลาสสิค”

Steel Grove “กั้น” เพื่อความเป็นส่วนตัว “เปิดรับ” ให้กับธรรมชาติ

การนำรูปแบบบ้านเกาหลีดั้งเดิม มาปรับเปลี่ยนให้เข้ากันกับปัจจุบัน โดยเน้นความสำคัญของธรรมชาติ เทียบเท่ากับพื้นที่ภายในอาคาร

Continue reading “Steel Grove “กั้น” เพื่อความเป็นส่วนตัว “เปิดรับ” ให้กับธรรมชาติ”