Tag: Laan-tim’s

ARCHITECTURE DESIGN DTALK recreation

หลานติ๋ม คาเฟ่ ร้านกาแฟบรรยากาศอบอุ่น จากการปรับปรุงอาคารเก่า

คาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นในเมืองเชียงราย มองเผินๆอาจคิดว่าเป็นอาคารสร้างใหม่ แต่ความจริงคือการปรับปรุงอาคารเก่า ให้กลายเป็นคาเฟ่สเกลน่ารักนี้ได้อย่างน่าสนใจ