Lego House เมืองหลวงของคนรักเลโก้

“อาคาร LEGO House แสดงให้เห็นถึงขอบเขตอันไร้จำกัดของโลกแห่งเลโก้ เด็กๆมักจะมีโลกส่วนตัวของเขาเวลาเล่นเลโก้ ซึ่งเลโก้ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของวัยเด็กให้เจริญเติบโตไปตามช่วงอายุ พร้อมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ที่เต็มเปี่ยม LEGO House ช่วยเติมเต็มจินตนาการในวัยเด็กให้กลายเป็นความจริงขึ้นมา

Continue reading “Lego House เมืองหลวงของคนรักเลโก้”

LEGO save the cities หยิบตัวต่อมาเติมแต่งเมืองให้สมบูรณ์

ตัวต่อเลโก้สีสันสดใส กลายเป็นปากกาไฮไลท์ให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐหันมาใส่ใจสุขภาพของเมือง

Continue reading “LEGO save the cities หยิบตัวต่อมาเติมแต่งเมืองให้สมบูรณ์”