“Art is all around Taipei” เมื่อศิลปะหมุนรอบไทเป

ความรู้สึกของก้าวแรก…ที่ได้สัมผัสกับบรรยากาศตามตรอกซอกซอยภายใน “ไทเป” เมืองหลวงของไต้หวันที่แม้เป็นเมืองเล็กๆ แต่ถูกรายล้อมไปด้วย “งานศิลปะ” แทบทุกตารางนิ้ว..

Continue reading ““Art is all around Taipei” เมื่อศิลปะหมุนรอบไทเป”