WM Management สถาปัตยกรรมที่หลากหลายในหนึ่งเดียว

เมื่อความต้องการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยและขยับขยายธุรกิจภายใต้พื้นที่ผืนเดิมของครอบครัว

Continue reading “WM Management สถาปัตยกรรมที่หลากหลายในหนึ่งเดียว”

พื้นที่แห่งความสุขขนาดกระทัดรัด ภายใต้สถาปัตยกรรม(พอ)ดิบพอดี

Paper Series A
Location: เชียงใหม่
Owner & Architects: สาริน นิลสนธิ D KWA DESIGN STUDIO
Photograph: จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์

Continue reading “พื้นที่แห่งความสุขขนาดกระทัดรัด ภายใต้สถาปัตยกรรม(พอ)ดิบพอดี”

Naiipa Art Complex สถาปัตยกรรมธรรมชาติกลางป่าสีเขียว

ออฟฟิศศิลปะในบรรยากาศสุดธรรมชาติ  สิ่งปลูกสร้างที่ขอไม่ตัดต้นไม้เดิมเลยแม้แต่ต้นเดียว

Continue reading “Naiipa Art Complex สถาปัตยกรรมธรรมชาติกลางป่าสีเขียว”