เมื่อ ‘บ้าน’ พร้อมส่งต่อความสุข ความทรงจำ เรื่องราวชีวิตบทใหม่จึงเกิดขึ้นภายใน ARTALE Kaset-Nawamin

ถึงแม้สถานที่อื่นๆ ที่เราได้พบเจอจะสวยงามสักแค่ไหน แต่ก็ไม่มีสถานที่ใดที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นได้เสมือนบ้าน คล้ายกับวลีที่ว่า “There’s no place like home.” บ้านจึงไม่ใช่เพียงสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย

Continue reading “เมื่อ ‘บ้าน’ พร้อมส่งต่อความสุข ความทรงจำ เรื่องราวชีวิตบทใหม่จึงเกิดขึ้นภายใน ARTALE Kaset-Nawamin”