คาเฟ่สีสนิม SOP กับนัยยะของกาลเวลา พื้นที่ และความเป็นโพธาราม

ไม่ใช่แค่ ‘คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง’ แต่ที่ราชบุรี อำเภอโพธาราม ยังเป็นสถานที่ตั้งของสถาปัตยกรรมที่งดงามอย่าง SOP Café คาเฟ่สีสนิมที่คุณตี๋ – มิตรชัย พงศ์เนตรวิไล ตั้งใจแบ่งปันวิวสวย เปิดเผยความเป็นธรรมชาติสู่สาธารณะ

Continue reading “คาเฟ่สีสนิม SOP กับนัยยะของกาลเวลา พื้นที่ และความเป็นโพธาราม”