รูปทรงแห่งความสุขที่เปิดสู่ท้องฟ้า…บ้านพุงกลม

“ความลงตัวของบ้าน ออฟฟิศ และโกดัง ภายใต้สถาปัตยกรรมสีขาวรูปทรงเกลี้ยงเกลาและเรียบง่าย”

Continue reading “รูปทรงแห่งความสุขที่เปิดสู่ท้องฟ้า…บ้านพุงกลม”

ไม้/ระบบนิเวศ/ชุมชน…บ้านมะขาม บางน้ำผึ้ง

บ้านมะขาม…บ้านไม้ที่ยกสูงจากร่องสวนและพื้นที่ธรรมชาติ เพื่อคงสภาพแวดล้อมเดิมให้อุดมสมบูรณ์มากที่สุด จนเกิดความกลมกลืนทั้งกับธรรมชาติและบริบทรอบข้าง ด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้เข้าพัก แต่แฝงด้วยความละเอียดในทุกมิติของการออกแบบ

Continue reading “ไม้/ระบบนิเวศ/ชุมชน…บ้านมะขาม บางน้ำผึ้ง”