ร้านที่มีชื่อว่า Sundays แต่เปิดทุกวัน และอยากให้คนเสพศิลปะขณะทานอาหาร

“งานศิลปะไม่มีผิด ไม่มีถูก เพราะต่างคนก็ต่างมุมมอง ซึ่งเราคิดว่าการตกแต่งร้านที่สวยที่สุดนั้น คือการตกแต่งที่ออกมาจากใจของเราเอง” 

Continue reading “ร้านที่มีชื่อว่า Sundays แต่เปิดทุกวัน และอยากให้คนเสพศิลปะขณะทานอาหาร”