เมื่อการ “ปิดล้อม” คือวิธีหนึ่งของการ “เปิดออก” The Line Phahonyothin Park Sale Gallery

สร้างพื้นที่ปิดล้อมอย่างไร ให้ดูไม่เป็นสิ่งแปลกปลอมในบริบท อาคารนี้อาจเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างพื้นที่สวนต่อเติมออกมาจากอาคาร ที่ให้ความเป็นส่วนตัวแต่ผู้ที่อยู่ภายใน

Continue reading “เมื่อการ “ปิดล้อม” คือวิธีหนึ่งของการ “เปิดออก” The Line Phahonyothin Park Sale Gallery”