มองดีไซน์ในอนาคตของสถาปัตยกรรมจีนกับ ONEXN Architects

ช่วงปีที่ผ่านมาหลายคนคงรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการเติบโตของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ไปจนถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ และวิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ล้วนเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคน ซึ่งยังรวมถึงแวดวงการออกแบบที่เราจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีหลายโปรเจ็กต์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม บ้าน และเมือง ที่ต่างก็พากันปรับตัว เปลี่ยนมุมมอง และวิธีคิดให้ง่ายต่อความท้าทายใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Continue reading “มองดีไซน์ในอนาคตของสถาปัตยกรรมจีนกับ ONEXN Architects”