บ้านกล่องที่ซับซ้อนทางความคิด by Thingsmatter

ก่อนบ้านหลังหนึ่งจะก่อร่างสร้างตัวจนกลายเป็นบ้านที่ลงตัว ­จำเป็นที่จะต้องผ่านการแก้ไข อาจเป็นเรื่องของสิ่งไม่สามารถควบคุมได้ ความขัดแย้ง ที่จะต้องปรับเปลี่ยนไม่มากก็น้อยเพื่อให้บ้านหลังนั้นๆ เกิดความลงตัวเหมาะสมมากที่สุด

Continue reading “บ้านกล่องที่ซับซ้อนทางความคิด by Thingsmatter”