คิด เพื่อเมืองที่ดีกว่า ASA LANNA EXHIBITION 2016 : THINK URBAN

เมื่อสถาปนิกวางมือจากงานออกแบบอาคาร มาจับงานที่สเกลเล็กลง แต่เข้าถึง ‘คน’ และใกล้ชิด ‘เมือง’ มากขึ้น

Continue reading “คิด เพื่อเมืองที่ดีกว่า ASA LANNA EXHIBITION 2016 : THINK URBAN”