H House บ้านที่ต้อนรับสภาพอากาศในเขตร้อนชื้น และงานศิลปะที่สถาปัตยกรรมและธรรมชาติร่วมกันสรรสร้าง

บ้านสไตล์เวียดนามที่เปิดใจต้อนรับธรรมชาติในเขตร้อนชื้นอย่างเป็นมิตร H House Location: โฮจิมินห์, เวียดนาม Architect: VACO Design

Read More

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เพิ่มเติมความโมเดิร์น… Long An House

Long An House บ้านสไตล์ทรอปิคอล ที่นำแนวคิดสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของเวียดนามมาใช้ เช่นการมีพื้นที่เปิดโล่ง การใช้แสงแบ่งขอบเขตพื้นที่ในอาคาร มาผสมผสานกับความโมเดิร์น และการเลือกใช้ “อิฐ” เป็นวัสดุหลัก โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมได้อย่างชาญฉลาดและลงตัว

Read More

HVB Complex อาคารที่เกิดจากความต้องการของเมือง

โปรเจคจาก 2305 Studio ที่ต้องการสร้างพื้นที่อเนกประสงค์ให้เป็นจุดเชื่อมต่อของคนในพื้นที่ ด้วยการออกแบบอาคารสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งตึกด้วยสีเหลืองสด เพื่อเติมเต็มอาคาร บ้านเมือง รวมไปถึงผู้คนในชุมชน ให้มีชีวิตชีวาและสดใสมากขึ้น

Read More