Double Skin House บ้านรักสงบที่ปิดมุมมองจากภายนอก เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการอยู่อาศัยที่ถูกซ่อนไว้ภายใน

โจทย์หนึ่งในการออกแบบบ้านที่มักพบได้บ่อย จนพูดได้ว่ากลายเป็นโจทย์ที่เกือบทุกบ้านมักให้ความสำคัญ นั่นคือ ‘ความเป็นส่วนตัว’ เพราะบ้านถือเป็นสถานที่ของครอบครัวที่ต้องการความสงบ

Continue reading “Double Skin House บ้านรักสงบที่ปิดมุมมองจากภายนอก เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการอยู่อาศัยที่ถูกซ่อนไว้ภายใน”