สถาปัตยกรรมแทงค์น้ำเก่า ที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ของ ‘ทุกคน’ ในชุมชน

หากลองสังเกต ตรอกซอกซอยต่างๆ ในกรุงเทพฯ มักซุกซ่อนไปด้วยอาคารเก่าที่มีคุณค่ามากมาย บ้างก็มีโครงสร้างสวยงาม บ้างก็แฝงเอกลักษณ์ของยุคสมัยที่สร้างเสน่ห์ให้กับย่านนั้นๆ  แต่น่าเสียดายที่อาคารเหล่านั้นมักถูกปล่อยทิ้งร้าง

Continue reading “สถาปัตยกรรมแทงค์น้ำเก่า ที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ของ ‘ทุกคน’ ในชุมชน”