‘What is the future of Home?’ 5 แนวคิดบ้านในอนาคต ที่คว้ารางวัล HOME Competition 2020

บ้านในอนาคตจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหน ? เชื่อว่านี่คือคำถามที่หลายคนอยากรู้ ยิ่งในยุค COVID-19 อย่างนี้ บ้านที่หลายคนคุ้นเคยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตากันสักหน่อย ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ COVID-19 เท่านั้น แต่สถานการณ์หลากหลายรูปแบบตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันก็ทำให้ ‘บ้าน’ เกิดวิวัฒนาการจนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

Continue reading “‘What is the future of Home?’ 5 แนวคิดบ้านในอนาคต ที่คว้ารางวัล HOME Competition 2020”