The Forest Exhibition นิทรรศการศิลปะรูปแบบใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง ‘เจ้าป่า’

เมื่อโลกก้าวเข้ามาสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีต่างๆ จึงเข้ามาช่วยนำเสนอความแปลกใหม่ และสร้างแตกต่างให้เกิดขึ้นมากมาย เช่นเดียวกับแวดวงการศิลปะหรือแม้แต่วงการเพลงที่ไม่ได้มีเพียงแต่ผลงานรูปวาด หรือเสียงเพลงเพราะๆ ให้เราฟังเท่านั้น แต่ศิลปินทั้งหลายต่างยังหยิบจับเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ากับงานอื่นๆ หลากหลายแขนง แล้วสร้างสรรค์ออกมาจนเป็นผลงานที่น่าสนใจ

Continue reading “The Forest Exhibition นิทรรศการศิลปะรูปแบบใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลง ‘เจ้าป่า’”