ใช้ชีวิตเต็มสีสัน และไปให้สุดในทุกด้าน กับการอยู่อาศัยที่ XT Huaikhwang

เพราะเรามีเพียงชีวิตเดียว การเลือกสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด เป็นคำตอบของการมีชีวิตอยู่ในสมัยปัจจุบัน ทุกอย่างสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิต แฟชั่น ความคิด การทำงาน การพักผ่อน

Read More

แม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกแปลนห้องที่ชอบๆได้ XT PHAYATHAI

ถือเป็นแนวคิดที่แตกต่างจริงๆ ของโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุดจากแสนสิริ กับคอนโดมิเนียมในชื่อ XT ที่นอกจากจะสร้างกระแสของการอยู่อาศัยและการแชร์พื้นที่ในแบบใหม่แล้ว ในแง่ของผู้อยู่อาศัยเอง

Read More