บ้านที่หายใจร่วมกับธรรมชาติ บ้านเบ-ดม-เบ้ง

เว้นที่ว่างให้กับต้นไม้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคน ที่พักอาศัย และธรรมชาติ

Continue reading “บ้านที่หายใจร่วมกับธรรมชาติ บ้านเบ-ดม-เบ้ง”

Mini Container House บ้านขนาดย่อมจากตู้คอนเทนเนอร์เหลือใช้

Location: จังหวัดขอนแก่น
Owner: คุณรัชดาภรณ์ ชัยเสนา, คุณธีระพงษ์ ลำประไพ
Architect : คุณชาญวิทย์ อนันต์วัฒนกุล Wish Architect Design Studio
Photograph: คุณเชาวฤทธิ์ พูนผล

Continue reading “Mini Container House บ้านขนาดย่อมจากตู้คอนเทนเนอร์เหลือใช้”

ทึบแต่โปร่ง ปิดกั้นแต่เชื่อมต่อ … Punsurin House

บ้านที่อยู่ตรงกลางระหว่างการปิดทึบเพื่อความเป็นส่วนตัว และการเปิดเพื่อรับกับธรรมชาติ

Continue reading “ทึบแต่โปร่ง ปิดกั้นแต่เชื่อมต่อ … Punsurin House”

ความทึบตันและการปิดกั้นอย่างมีเหตุผล Chonburi Sila House

บ้านที่ปิดกั้นเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวและลดข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมรอบข้าง

Continue reading “ความทึบตันและการปิดกั้นอย่างมีเหตุผล Chonburi Sila House”

Sponge House บ้านที่มีรูพรุน เพื่อดูดซับธรรมชาติ

Sponge House ที่พักอาศัยซึ่งเกิดจากการคว้านสเปซภายในบ้าน ภายใต้แนวคิดการดูดซับแสง ลม และ ธรรมชาติ

Continue reading “Sponge House บ้านที่มีรูพรุน เพื่อดูดซับธรรมชาติ”

การเชื่อมต่อพื้นที่…สมดุลในการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ ที่โนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล

จะดีแค่ไหน หากการอยู่อาศัยภายในบ้านสักหลัง จะเติมเต็มความหมายของชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่ดีที่สุด

Continue reading “การเชื่อมต่อพื้นที่…สมดุลในการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ ที่โนเบิล เกเบิล คันโซ วัชรพล”