Tag: การใช้พื้นที่หลากหลายฟังก์ชั่น

DTALK

Flexible House ปรับเปลี่ยนเพื่อความลงตัว

เพราะที่ดินมีราคาสูงขึ้น จึงทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เข้ากับความเป็นอยู่ที่หลากหลาย