YAKISUGI ไม้เผาไฟ ที่เพิ่มมิติใหม่ให้การเป็นไม้ในการก่อสร้าง

พื้นผิวลายไม้สีดำที่เหมือนถูกเผา เริ่มมีให้เห็นในงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายในมากขึ้น หลายคนสงสัยว่ามันคือวัสดุอะไร ครั้งนี้เรามีโอกาสสอบถามไปยัง Timbercharm

Read More

Tin Home Toy บ้านเหล็กโมเดิร์นสไตล์เมืองร้อน

Tin Home Toy  บ้านเหล็กโมเดิร์นสไตล์เมืองร้อน Owner :  คุณสุรัฐชัย และคุณนุตร์ เชนยะวณิช Architect : คุณนุตร์ เชนยะวณิช และคุณจิรายุทธ  ชัยจำรูญผล

Read More

รู้จักไม้ ก่อนใช้ไม้ในบ้านของคุณ # 2 : ไม้ต่างประเทศ

ครั้งก่อนเราได้พูดถึงเรื่องของไม้ในประเทศไปแล้ว (ดูย้อนหลังได้ที่ >>> รู้จักไม้ ก่อนใช้ไม้ในบ้านของคุณ # 1 : ไม้ในประเทศ) ครั้งนี้มาดูเรื่องไม้ต่างประเทศกันบ้าง ก่อนจะนำไปใช้งานจริงครับ ไม้ต่างประเทศ ไม้ต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นจะเป็นไม้เนื้ออ่อน ซึ่งจะนิยมนำมาใช้เป็นไม้สำหรับงานตกแต่งเพื่อความสวยงาม ถ้าเป็นไม้สำหรับงานโครงสร้าง นิยมใช้ไม้สน เนื่องจากเป็นไม้โตไว และมีมาก ซึ่งปัจจุบันนี้มีกรรมวิธีพัฒนาคุณสมบัติของไม้เพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นเพื่อนำมาใช้งานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ไม้เนื้อแข็ง ถึงจะเรียกว่าไม้เนื้อแข็ง

Read More