Huashan 1914 Creative Park สวนกลางเมืองแห่งความอิสระของศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

การพลิกฟื้นโรงงานเก่าให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ เพื่อคนเมืองได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ออกมาโลดแล่นอย่างเป็นอิสระเสรี

Continue reading “Huashan 1914 Creative Park สวนกลางเมืองแห่งความอิสระของศิลปะและความคิดสร้างสรรค์”