บ้าน Modern Tropical เปิดเผยตัวตนผ่านกรอบอาคารที่แข็งแกร่งนอกแต่อ่อนโยนที่ภายใน

ด้วยความที่บ้านในกรุงเทพฯ มักแฝงตัวอยู่ตามตรอกซอกซอย ลัดเลาะตามเส้นถนนที่ไม่ได้มาพร้อมผังเมืองอันเป็นระเบียบมากนัก แปลงที่ดินจึงมาพร้อมลักษณะพื้นที่ที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยตามที่ต้องการ บ้านวชิรธรรม ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่ประสบปัญหาดังกล่าว

Continue reading “บ้าน Modern Tropical เปิดเผยตัวตนผ่านกรอบอาคารที่แข็งแกร่งนอกแต่อ่อนโยนที่ภายใน”