Tag: Modern Minimal style

DVIEW

“TWENTY TWO SLANGS” ร้านอาหารเรียบง่าย ตกแต่งสไตล์แกลอรี่ และมีเมนูหลักเพียง 22 เมนู

อาหารมื้อค่ำภายใต้อาคารกระจก โชว์โครงสร้างหลังคาเหล็กสีดำรูปทรงหน้าจั่ว ในบรรยากาศดีๆที่เรียบง่ายและอบอุ่น

DESIGN HOUSE

PA House บ้านที่บริบทเป็นผู้ช่วยออกแบบ

PA House บ้านที่เลือกเปิดและปิดอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้กับผู้พักอาศัย โดยมีองค์ประกอบของการมองเห็นและความรู้สึก ที่ช่วยเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น