Spatial Design for Creative Entrepreneur : ขยับพื้นที่ ขยายการใช้สอย

Home Office เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาพักใหญ่ แต่หลายครั้งเองที่รูปแบบของพื้นที่บ้านไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดสรรพื้นที่สำหรับทำงานอย่างเป็นระบบ

Continue reading “Spatial Design for Creative Entrepreneur : ขยับพื้นที่ ขยายการใช้สอย”

Nirvana Beyond Rama 2 : Good Architecture, Beyond Good Living

แนวโน้มที่ดีของวงการบ้านจัดสรรทุกวันนี้คือการคำนึงถึงไลฟ์สไตล์และรูปแบบการใช้ชีวิตพ่วงไปกับความสวยงามมาพร้อมกันทั้งหมด ไม่ได้เลือกเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนอย่างที่เคยเป็นกันมา เพราะไม่ว่าเป็นฟังก์ชั่นที่เห็นประโยชน์ใช้สอยชัดเจน

Continue reading “Nirvana Beyond Rama 2 : Good Architecture, Beyond Good Living”