บ้านเรือนไทยภายใต้ความโมเดิร์น ความผูกพันเก่าที่เรียบง่ายและแสนอบอุ่น

“บ้านที่อยู่แล้วอุ่นใจ มองไปทางใดก็มีแต่ของเดิมๆ เหมือนมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ที่คอยเติมเต็มความสุขให้บ้านหลังนี้อบอุ่นอยู่เสมอ”

Continue reading “บ้านเรือนไทยภายใต้ความโมเดิร์น ความผูกพันเก่าที่เรียบง่ายและแสนอบอุ่น”

Re-Gen House บ้านโมเดิร์นของครอบครัวขยาย อบอุ่นแบบไทย เท่แบบเรียบง่าย

ความลงตัวระหว่างความโมเดิร์นและความเป็นไทย ภายใต้ความแตกต่างแห่งวัยของสมาชิกในครอบครัว

Continue reading “Re-Gen House บ้านโมเดิร์นของครอบครัวขยาย อบอุ่นแบบไทย เท่แบบเรียบง่าย”