BINARY WOOD HOUSE จากเลขฐานสองสู่ความงดงามระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ

Binary มีความหมายตรงตัวว่า ‘เลขฐานสอง’ และคงสร้างความสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าอะไรที่ทำให้เลขฐานสองซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์

Continue reading “BINARY WOOD HOUSE จากเลขฐานสองสู่ความงดงามระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ”

โบสถ์โปรวิเดนเซีย พื้นที่อธิฐานขนาดเล็กที่โอบล้อมด้วยคอนกรีตและไม้

โบสถ์โปรวิเดนเซีย (Providencia Chapel) เป็นโบสถ์ขนาดเล็กออกแบบโดย S-AR จากประเทศเม็กซิโก ตามความต้องการของบาทหลวง  Alberto López Montiel

Continue reading “โบสถ์โปรวิเดนเซีย พื้นที่อธิฐานขนาดเล็กที่โอบล้อมด้วยคอนกรีตและไม้”

An Open Mind Will Open Doors บ้านที่เปิดสู่ความต้องการของหัวใจ

เราอาจเปรียบบ้านหลังนี้ได้เหมือนกับปิระมิดของ มาสโลว์​ เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดของชีวิตถูกเติมเต็ม ความต้องการลำดับถัดๆ มาจึงเป็นเรื่องของจิตใจ

Continue reading “An Open Mind Will Open Doors บ้านที่เปิดสู่ความต้องการของหัวใจ”

การศึกษาและชุมชน เป็นเรื่องเดียวกันที่โรงเรียนนานาชาติ Ikast-Brande

โครงการขยายพื้นที่ของโรงเรียนนานาชาติ Ikast-Brande ในเมือง Ikast ตอนกลางของประเทศเดนมาร์กซึ่งได้รับการจับตามานานเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ด้วยฝีมือของสำนักงานสถาปนิกสัญชาติเดนมาร์กอย่าง

Continue reading “การศึกษาและชุมชน เป็นเรื่องเดียวกันที่โรงเรียนนานาชาติ Ikast-Brande”

Architecture of Perception ก้อนความรู้สึกจากสิ่งที่เรียกว่าสถาปัตยกรรม

หากมีคนถามว่า “หิน” หนัก 10 กิโลกรัม กับ “ทองคำ” หนัก 10 กิโลกรัม อะไรมีมูลค่ามากกว่ากัน…

Continue reading “Architecture of Perception ก้อนความรู้สึกจากสิ่งที่เรียกว่าสถาปัตยกรรม”