Tag: great architect

DESIGN

[:th]Rem Koolhaas นักคิด นักเขียน และผู้สร้างสถาปัตยกรรมไร้รูปแบบ[:en]Rem Koolhaas นักคิด นักเขียน และผู้สร้างสถาปัตยกรรมไร้รูปแบบ[:]

[:th] สถาปนิกที่ให้ความสำคัญกับโปรแกรม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันกับที่ว่าง มากกว่ารูปแบบและสไตล์

DESIGN

Peter Zumthor สถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมที่เต็มไปด้วยความรู้สึก

สถาปนิกผู้ใส่ใจสื่อความหมายด้วยการรับรู้จากประสาทสัมผัส การลงลึกในรายละเอียด มากกว่าแค่ความสวยงามในงานสถาปัตยกรรม

DESIGN

Norman Foster สถาปนิกที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อสิ่งแวดล้อมและความสมบูรณ์แบบ

ผู้สร้างสถาปัตยกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหา

DESIGN DTALK

Shigeru Ban สถาปนิกผู้สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมจาก ‘แกนกระดาษ’

สถาปนิกผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการออกแบบอาคารจากวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

DESIGN

Kerry Hill สถาปนิกผู้ผสานวัฒนธรรมผ่านสเปซและวัสดุเรียบง่าย

“การออกแบบสถาปัตยกรรมหรืองานแต่ละชิ้น ไม่มีความถูกต้องหรือข้อบังคับอะไรที่แน่นอน แต่จะมีหลักการและแนวคิดซึ่งได้จากการสังเกต การวิเคราะห์ก่อเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ” 

ARCHITECTURE DESIGN NEWS & EVENT

UNESCO ยกย่องผลงานของ Le Corbusier ขึ้นเป็นมรดกโลก

แม้กาลเวลาหมุนเวียนผ่านไป แต่คุณค่าความงามทางสถาปัตยกรรมของสถาปนิกเอกยังอยู่จวบจนปัจจุบัน เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนแก่ชนรุ่นหลัง