Toyo Ito สถาปนิกผู้สร้างสถาปัตยกรรมไร้ขีดจำกัด ด้วยปรัชญาแห่งความเข้าใจธรรมชาติ

จุดเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในปรัชญาของผมคือการเข้าใจธรรมชาติ ” – Toyo Ito

Continue reading “Toyo Ito สถาปนิกผู้สร้างสถาปัตยกรรมไร้ขีดจำกัด ด้วยปรัชญาแห่งความเข้าใจธรรมชาติ”

สุนทรียะของสถาปัตยกรรมคอนกรีตโค้งมนอันเป็นเอกลักษณ์ของ Oscar Niemeyer

“เส้นโค้งเป็นส่วนสำคัญในงานของผม เป็นแก่นสำคัญของบราซิล บริสุทธิ์และเรียบง่าย” -Oscar Niemeyer

Continue reading “สุนทรียะของสถาปัตยกรรมคอนกรีตโค้งมนอันเป็นเอกลักษณ์ของ Oscar Niemeyer”

Peter Eisenman สถาปนิกผู้ทำลายระบบเดิมของโครงสร้าง และ Deconstruction คือจิตวิญญาณของเขา

Deconstruction – สถาปัตยกรรมที่ไม่มีรูปแบบตายตัว มักสนใจในการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโครงสร้างอาคาร ตลอดจนรูปลักษณ์ที่บิดเบี้ยว จนเกิดเป็นความยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบทางองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

Continue reading “Peter Eisenman สถาปนิกผู้ทำลายระบบเดิมของโครงสร้าง และ Deconstruction คือจิตวิญญาณของเขา”

Philip Johnson เวทมนตร์จากกระจก และผู้บุกเบิกสถาปัตยกรรมโมเดิร์น

ผู้ริเริ่มและอุทิศตนให้กับสถาปัตยกรรมโมเดิร์น

Continue reading “Philip Johnson เวทมนตร์จากกระจก และผู้บุกเบิกสถาปัตยกรรมโมเดิร์น”

Santiago Calatrava สถาปนิกผู้เนรมิตสถาปัตยกรรม ที่งามตั้งแต่โครงสร้าง

“ผมมักจะมองหาที่ว่างและแสงสว่างในสถาปัตยกรรม” Santiago Calatrava

Continue reading “Santiago Calatrava สถาปนิกผู้เนรมิตสถาปัตยกรรม ที่งามตั้งแต่โครงสร้าง”

สถาปัตยกรรมสีขาวและแรงบันดาลใจในการออกแบบของ Richard Meier

สถาปนิกผู้ใช้เวลากว่าครึ่งศตวรรษในการศึกษาสถาปัตยกรรมสีขาว อันเกิดจากแรงบันดาลใจจากอดีตถึงปัจจุบัน

Continue reading “สถาปัตยกรรมสีขาวและแรงบันดาลใจในการออกแบบของ Richard Meier”

Bjarke Ingels สถาปนิกที่ผสานรวมความคิดสร้างสรรค์และสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน

“อาคารที่ดีจะแสดงตัวตนและสื่อความหมายออกมาให้ผู้คนทั้งโลกรับรู้” 

Continue reading “Bjarke Ingels สถาปนิกที่ผสานรวมความคิดสร้างสรรค์และสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน”