Siam Hospital Supply : Design For Happy Working Days

มนุษย์เราใช้เวลากว่า 1 ใน 3 ของวันหมดไปกับการทำงาน ฉะนั้นแล้วพื้นที่ทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการออกแบบบ้าน

Read More

บ้านทิวสน…บ้านสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล ท่ามกลางสวนสวยและต้นสน

บ้านโมเดิร์นทรอปิคอลที่อบอุ่น น่าอยู่ และเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยการมีทิวทัศน์ของต้นสนเรียงราย

Read More

Tin Home Toy บ้านเหล็กโมเดิร์นสไตล์เมืองร้อน

Tin Home Toy  บ้านเหล็กโมเดิร์นสไตล์เมืองร้อน Owner :  คุณสุรัฐชัย และคุณนุตร์ เชนยะวณิช Architect : คุณนุตร์ เชนยะวณิช และคุณจิรายุทธ  ชัยจำรูญผล

Read More

Geoffrey Bawa สถาปนิกผู้บุกเบิกสไตล์ Modern Tropical

  อาคารของ Bawa ไม่ได้เป็นเพียงแค่ก้อนอิฐหรือแท่งปูน แต่มันเป็นผลงานที่แสดงออกถึงอารมณ์ของสิ่งไม่มีชีวิตร่วมกับธรรมชาติแวดล้อมได้ในเวลาเดียวกัน

Read More