The Farmhouse สถาปัตยกรรมเชิงนิเวศน์แห่งอนาคต

โครงการ The Farmhouse อาคารที่ผนวกสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศน์เข้ากับงานออกแบบได้อย่าน่าสนใจ และเป็นโมเดลที่ดีสำหรับการทำอาคารสูงสำหรับการพักอาศัยในอนาคต ออกแบบโดย บริษัท Precht

Read More

ประเทศจีน กำลังจะมีตึกที่สูงที่สุดในโลกลำดับที่ 4 และตึกนั้นยังเป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ตึกแห่งนี้คือ Wuhan Greenland Center แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจ Binjiang เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

Read More