The Farmhouse สถาปัตยกรรมเชิงนิเวศน์แห่งอนาคต

โครงการ The Farmhouse อาคารที่ผนวกสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศน์เข้ากับงานออกแบบได้อย่าน่าสนใจ และเป็นโมเดลที่ดีสำหรับการทำอาคารสูงสำหรับการพักอาศัยในอนาคต ออกแบบโดย บริษัท Precht

Continue reading “The Farmhouse สถาปัตยกรรมเชิงนิเวศน์แห่งอนาคต”

ประเทศจีน กำลังจะมีตึกที่สูงที่สุดในโลกลำดับที่ 4 และตึกนั้นยังเป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


ตึกแห่งนี้คือ Wuhan Greenland Center แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจ Binjiang เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

Continue reading “ประเทศจีน กำลังจะมีตึกที่สูงที่สุดในโลกลำดับที่ 4 และตึกนั้นยังเป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

Green Architecture VS Sustainable Architecture แนวคิดเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

เทรนด์การออกแบบที่มีชื่อเรียกต่างกัน แต่เหมือนกันในเรื่องการออกแบบเพื่ออยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม

Continue reading “Green Architecture VS Sustainable Architecture แนวคิดเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ”