Tag: Tadao Ando

DESIGN DTALK

การผสานผืนน้ำ ในงานสถาปัตยกรรม : Tadao Ando

การเลือกใช้น้ำเข้ามาผสมผสานลงในงานสถาปัตยกรรมนั้นไม่ใช่เพียงเพราะเหตุผลการให้ความรู้สึกเย็นสบายแต่เพียงอย่างเดียว