ชั้นลอยรูปไข่ของครอบครัวชาวญี่ปุ่น ที่เป็นทั้งพื้นที่ละเล่นและพื้นที่พักผ่อนให้กับทุกคนในบ้าน

บางครั้งความหมายของคำว่า “บ้าน” สำหรับใครบางคน อาจเป็นเพียงพื้นที่เพื่อการใช้ชีวิต และสร้างความทรงจำที่ดีระหว่างคนในครอบครัว การออกแบบตัวบ้านเพื่อตอบโจทย์ความหมายที่ลึกซึ้งจึงต้องผสานเรื่องราวในแง่ความรู้สึกนึกคิดของผู้อยู่อาศัยให้สอดคล้องไปกับรูปแบบของฟังก์ชันการใช้งานที่ดี

Read More

“บ้านฟ้าบ่กั้น” เรือนอีสานยุคใหม่ที่ผสมผสมผสานความชนบทและความทันสมัยอย่างกลมกล่อม

Location : ขอนแก่น Owner : คุณจัตวา ชุณหบุญญทิพย์ และคุณอนุสรา แท่นพิทักษ์ Architect & Interior Designer : ทวิชากร เหล่าไชยยงค์ S Pace studio Constructor : K Kitrungruang Photographer : S Pace studio

Read More

House 41 จากวัตถุดิบในบ้านหลังเก่า สู่ส่วนผสมในบ้านหลังใหม่ที่กลมกล่อม และสุขกำลังดี

Location: กรุงเทพฯ Architect: คุณวัฒน์และคุณคณิต คุปตะวาทิน Owner: ครอบครัวคุปตะวาทิน Photographer: จิณณวัตร บริหารกิจอนันต์

Read More

เรื่องเล่าของ “งานไม้ไร้จารีต” จากช่างไม้ไร้จริต…“สันธาน เวียงสิมา”

หากจะพูดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในงานสถาปัตยกรรม สิ่งหนึ่งที่สร้างสรรค์ความรู้สึกให้แตกต่างกันอย่าง “วัสดุ” ถือเป็นเรื่องสำคัญในการออกแบบ เพราะถึงแม้รูปลักษณ์สถาปัตยกรรมจะเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน แต่หากใช้คนละวัสดุ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็มักมีความแตกต่างกันเสมอ

Read More

บ้านเรือนไทยภายใต้ความโมเดิร์น ความผูกพันเก่าที่เรียบง่ายและแสนอบอุ่น

“บ้านที่อยู่แล้วอุ่นใจ มองไปทางใดก็มีแต่ของเดิมๆ เหมือนมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ที่คอยเติมเต็มความสุขให้บ้านหลังนี้อบอุ่นอยู่เสมอ”

Read More