Tag: wood

ARCHITECTURE

เรื่องเล่าของ “งานไม้ไร้จารีต” จากช่างไม้ไร้จริต…“สันธาน เวียงสิมา”

หากจะพูดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในงานสถาปัตยกรรม สิ่งหนึ่งที่สร้างสรรค์ความรู้สึกให้แตกต่างกันอย่าง “วัสดุ” ถือเป็นเรื่องสำคัญในการออกแบบ เพราะถึงแม้รูปลักษณ์สถาปัตยกรรมจะเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน แต่หากใช้คนละวัสดุ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็มักมีความแตกต่างกันเสมอ

ARCHITECTURE DTALK HOUSE

บ้านเรือนไทยภายใต้ความโมเดิร์น ความผูกพันเก่าที่เรียบง่ายและแสนอบอุ่น

“บ้านที่อยู่แล้วอุ่นใจ มองไปทางใดก็มีแต่ของเดิมๆ เหมือนมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ที่คอยเติมเต็มความสุขให้บ้านหลังนี้อบอุ่นอยู่เสมอ”